Co je inspekce NEMOPAS?

Potřebujete si nechat provést inspekci nemovitosti? Chcete záruku toho, že Vaše inspekce proběhne nestranně a dle veškerých správných technických požadavků?

Potom jste si zvolili správě mě, inspektora nemovitosti Jiřího Hlavína, Dis., který působí jako inspektor nemovitosti a inspekce provádím metodikou Nemopas.

Co to metodika Nemopas je? 

Inspekci nemovitosti provádím metodikou Nemopas, která Vám dává záruku kvalitně odvedené práce. Metodika Nemopas spočívá v propracovaných metodách vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech. Tyto obory ovlivňují technický stav nemovitosti. Jedná se o statiku, úniky tepla, izolace proti vodě, zvuk a hluk, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost, škodlivé látky a zdravé bydlení, povrch podlah a stěn a pozemky. V těchto oblastech se prověřuje více než 120 rizikových skupin, kde se mohou vyskytnout poruchy. Metodika byla vypracována znalci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.

Protokol NEMOPAS

Po inspekci dostane zákazník na základě vybrané varianty inspekce Nemopas protokoly o inspekci. V různých variantách inspekce může pak v ceně vypracován tzv. Technický průkaz nemovitosti, kde jsou vyhodnoceny veškeré kontrolované stavy nemovitosti, popis problémů a vyhodnocení veškerých rizik. Pokud má zákazník zájem, je mu i popsané každé riziko či vada na samostatném listě a k tomu je navržen způsob sanace nebo odstranění závady a její cenové ohodnocení.

Inspekce Nemopas má také záruku. Zákazním dostane od společnosti Dekprojekt (provozovatele inspekce Nemopas) 3letou záruku na budoucí výskyt vad a poruch na jejich nemovitosti. Záruka je na riziko poruch, které jsou ve zprávě inspekce označeny jako závady, které nemohou nastat. Záruka se vztahuje na technické obory, které si zákazník objednal a nevztahuje se na závady, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Inspekce nemopas je velice rychlá

U inspekce nemovitosti Nemopas jednáme velmi rychle. Do 12 hodin od obdržení objednávky Vás, jako inspektor nemovitosti Nemopas Jiří Hlavín, zkontaktuji a domluvíme si vhodnou variantu inspekce a termín návštěvy na Vašem objektu. Po provedení průzkumu nemovitosti vypracuji do 7 pracovních dní Technický průkaz nemovitosti s patřičným komentářem. 

 

Inspekce nemopas ZDARMA

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

Inspekce nemovitostí