Ceník inspekce nemovitostí - domů, bytů, pozemků

Inspekce nemovitostí a její cena se odvíjí zejména od podlahové plochy objektu, který budeme společně kontrolovat. Od prohlídky bytu přes rodinný dům až po kontrolu pozemků a nedokončených staveb.

Prohlídka BYTU s inspektorem
bytod 5.000,-

Při převzetí bytu je inspektor nemovitostí (Jiří Hlavín, DiS.) součástí tohoto předávání od prodávajícího. Upozorňuje klienta na zřejmé poruchy bytové jednotky a na rizika a problémy, které mohou nastat. Není vystaven žádný průkaz nemovitostí.

 

Prohlídka RODINNÉHO DOMU s inspektorem
RDod 6.000,-

Při převzetí rodinného domu je inspektor nemovitostí (Jiří Hlavín, DiS.) součástí tohoto předávání od prodávajícího. Upozorňuje klienta na zřejmé poruchy rodinného domu a na rizika a problémy, které mohou s domem nastat. Inspektor nevystavuje žádný průkaz nemovitosti. Pokud s inspektorem přebíráte novostavbu RD, tak jsou zjištění zapsaná do předávacího protokolu.


ZÁKLADNÍ inspekce BYTU
bytod 10.000,-

Podle metodiky NEMOPAS je byt prohlídnut a na základě této prohlídky je sepsán TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje vyhodnocení bytu a seznam případných problémů.

 

ZÁKLADNÍ inspekce RODINNÉHO DOMU
RDod 12.000,-

Podle metodiky NEMOPAS je rodinný dům prohlídnut a na základě této prohlídky je sepsán TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje vyhodnocení rodinného domu a seznam případných problémů.

 

STANDARDNÍ inspekce BYTU
bytod 13.000,-

Podle metodiky NEMOPAS je byt prohlídnut a na základě prohlídky je sepsán TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje vyhodnocení bytu, seznam případných rizik a každé takové riziko je podrobně analyzováno a je mu věnován celý list v technickém průkaze.

 

STANDARDNÍ inspekce RODINNÉHO DOMU
RDod 16.000,-

Podle metodiky NEMOPAS je rodinný dům prohlídnut a na základě prohlídky je sepsán TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje vyhodnocení rodinného domu, seznam případných rizik a každé takové riziko je podrobně analyzováno a je mu věnován celý list v technickém průkaze.

 

STANDARDNÍ inspekce SPOLEČNÝCH PROSTOR bytových domů
od 18.000,-

Při průzkumu a inspekci společných prostor bytových domů / panelových domů vypracuje inspektor TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje seznam všech hodnocených kritérií, rizik, a seznam nalezených problémů a chyb podle metodiky NEMOPAS. Každý vada a riziko je podrobně analyzována na samostatném listu technického průkazu nemovitosti. Tento typ inspekce nemovitosti je vhodný zejména pro provedení auditu nového bytového domu před uplynutím záruční lhůty stavby.

 

KOMPLETNÍ inspekce BYTU
bytod 16.000,-

Při průzkumu bytu inspektor vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje seznam všech hodnocených rizik a rizik nalezených podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována na samostatném listu v technickém průkaze. Pro každý problém nebo riziko je zároveň navržen způsob jeho opravy / nápravy a zároveň je tato oprava naceněna. Technický list také obsahuje celkovou odhadovanou nutnou investici pro nápravu všech nalezených vad bytu.

 

KOMPLETNÍ inspekce RODINNÉHO DOMU
RDod 20.000,- Kč

Při průzkumu rodinného domu inspektor vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje seznam všech hodnocených rizik a rizik nalezených podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována na samostatném listu v technickém průkaze. Pro každý problém nebo riziko je zároveň navržen způsob jeho opravy / nápravy a zároveň je tato oprava naceněna. Technický list také obsahuje celkovou odhadovanou nutnou investici pro nápravu všech nalezených vad rodinného domu.

 

KOMPLETNÍ inspekce SPOLEČNÝCH PROSTOR bytových domů
od 25.000,-

Při průzkumu bytového / panelového domu inspektro vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. Ten obsahuje seznam všech hodnocených rizik a rizik nalezených podle metodiky NEMOPAS. Každá vada nebo riziko je podrobně analyzována na samostatném listu v technickém průkaze. Pro každý problém nebo riziko je zároveň navržen způsob jeho opravy / nápravy a zároveň je tato oprava naceněna. Technický list také obsahuje celkovou odhadovanou nutnou investici pro nápravu všech nalezených vad bytového / panelového domu. Tato inspekce je vhodná pro starší typy bytových domů nebo panelové / bytové domy po záruce. Klient si tak udělá představu ohledně možné výše investice do renovace nebo rekonstrukce jednotlivých částí.

 

CENÍK JE PLATNÝ PRO:

Ceník inspekcí nemovitostí je platný pro standardní byty a rodinné domy s cá 200m2 podlahové plochy. A platný pro bytové domy s cca 10 bytovými jednotkami. V případě větších bytů, rodinných domů či bytových jednotech se ceny upravují individuálně. Rozsah služeb lze upravit individuálně dle požadavků a potřeb objednatele. Ceny jsou stanoveny vč. dopravy na místo inspekce v okolí mého působení (Tábor | Praha | České Budějovice | Příbram | Písek | Strakonice | Český Krumlov | Prachatice | a okolí ). Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.