Problémy s půdní vestavbou

Inspekce nemovitosti 7.díl

Mé jméno je Radim Mařík a vítám vás u dalšího dílu pořadu Nemoci nemovitostí.

V dnešním díle našeho pořadu bychom se chtěli zabývat problematikou nemocemi půdních vestaveb, bytů, velmi žádaných bytů v půdních vestavbách.

Pojďme se dnes spolu podívat do půdního bytu, půdní vestavby v tomto krásném domě, kde se projevuje jedna zásadní nemoc půdní vestavby a tou je nevzduchotěsnost.

Jsme teď v půdním bytě pana Václava, když se podíváte, tak dominantní část obálky obvodové konstrukce toho bytu tvoří tady tato zateplená šikmá střecha. Tak to bývá právě většinou u těch půdních bytů. A tato konstrukce, tato zateplená šikmá střecha je právě zdrojem jedné závažné nemoci těch půdních vestaveb. Je to ta nevzduchotěsnost.

Ono totiž musíme si představit co to je tahle ta konstrukce. Jsou tam nějaké trámy, skládaná krytina, je tam tepelná izolace z nějakého tepelného izolantu uložena mezi ty trámy, je tady ta deska toho sádrokartonu a jsou tam nějaké fólie, je tam tzv. doplňková izolace a parotěsná vrstva. Bohužel ta zkušenost našich inspektorů ukazuje, že právě tyto skladby nejsou 100% těsné. Žádný z těch materiálů v té skladbě není spolehlivě dotěsněn, tak aby někde na okrajích nevznikaly škvíry, mezery, kudy může pronikat vzduch. Ten vzduch poté proníká ať již z interiéru ven nebo z exteriéru dovnitř. Je tady vlastně průvan, máte zavřená okna a je tady průvan, protože skrz tu konstrukci, skrz tu šikmou střechu proniká vzduch.

Pro měření té vzduchotěsnosti v tom půdním bytě nebo v jakékoliv místnosti se používá zkouška tzv. Blower Door test. Princip této zkoušky je v tom, že se utěsní vstupní dveře těsnou přepážkou, do ní se osadí výkonný ventilátor. Tímto ventilátorem vysáváme vzduch z tohoto prostoru tak abysme snížili tlak v té místnosti v tom půdním bytě oproti vnějšímu tlaku. Snížíme ho o 50 až 70 paskalů. A tím, že tady je nižší tlak, tak všemi těmi případnými netěsnostmi je přisáván ten vzduch z venku. A to přisávání vzduchu my jsme schopni měřit a ty netěsnosti nalézt. Při tomto sníženém tlaku proměřujeme ta podezřelá místa, kudy by mohl proudit ten vzduch z venku dovnitř. Proměřujeme to pomocí zařízení Animometr, což je vlastně měřící zařízení, které měří rychlost proudění vzduchu.

Určitě proměříme kouty té místnosti, určitě se soustředíme na stropní svítidla, kde velice často je ten vzduch přisáván, a případně na nějaké perforace ve stěně. Proč nám nám ta vzduchotěsnot, kterou jsme např. v tomto bytě naměřili, proč nám vlastně vadí? Jednak je to problém energetický. Uvědomte si, že vy v zimě topíte a těmi škvýrami, tím průvanem vám utíká ten teplý vzduch ven. Vy vlastně topíte pánu Bohu do oken. A stává se v těch půdních vestavbách, skutečně se stává, že se nedají pořádně vytopit. Že ať topíte jak topíte, tak neustále je tam chladno a máte v nějakých místnostech opravdu pocit průvanu. To ochlazování, které je způsobeno tím prouděním studeného vzduchu v zimě dovnitř dobře ilustruje např. támhle ten detail v koutě. Víte, že jsme tam naměřili nějaké proudění vzduchu Ten detail v tom místě je nevzduchotěsný. A zkutečně vidíme, že v zimě dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v tom detailu a jsou tam ještě teď vidět stopy vlhkosti. Ten problém kondenzace, je velice nepříjemný právě u těch půdních vestaveb, protože nejen že se nám to projevuje na tom povrchu, ale může kondenzovat voda i na nosných prvcích té šikmé střechy, na těch trámech, které jsou tam vevnitř a když je vlhký trám, může na něm začít růst plíseň, může být napaden dřevokaznými organismy a může to způsobit, že celkově ta konstrukce té střechy se oslabí.

Jak ten problém s tou vzduchotěsností řešit? Co má pan Václav teď dělat?

První věc je, že by měl zjistit, kde jsou ta netěsná místa. K tomu právě slouží ta zkouška Blower Door testem, kterou jsme tady viděli. Potom je potřeba ta netěsná místa rozkrýt sádrokarton zevnitř a podívat se kde je ta netěsnost a tu netěsnost opravit. K tomudle je opravdu dobře přizvat odborníka, protože ty opravy mohou mít různou formu. Víte já si vůbec myslím, že je dobrá věc předtím než takovýdle byt koupíte ať už nový nebo od developera nebo nějaký starší, si tu nevzduchotěsnost prověřit práve Blower Doorem, tím testem, protože je to poměrně důležité, jestli vás takovédle starosti čekají nebo ne. A ta zkouška není zase tak drahá.

Ten průvan, který jsme nahoře viděli, možná netrápí pana Václava, ale koho určitě trápí, trápí jeho kočku.

 

Trápí vás problém s průvanem? Nemůžete vytopit byt, půdní vestavbu? 
Kontaktujte mně, inspektora nemovitostí Jiřího Hlavína, Dis. a problém se společně pokusíme ověřit, změřit a navrhnout řešení.

JIRI.HLAVIN@NEMOPAS.CZ
+420 608 520 494