Inspekce nemovitostí - NEMOPAS Příbram

Inspekce nemovitostí je kontrola a zhodnocení stavu nemovitosti. NEMOPAS hodnotí nemovitost z pohledu jejich poruch, ale i tzv. rizik poruchy - situací, kdy porucha na objektu zatím pouze hrozí, ale může se v budoucnosti projevit (například zatékání při extrémních srážkách).

Součástí inspekce nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostím tedy člen Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která garantuje kvalitu svých členů.

Inspekce nemovitosti je realizována v následujících oborech:

  • Statika
  • Hydroizolace
  • Povrchy
  • Požár a bezpečnost
  • Zvuk a hluk
  • Úniky tepla
  • Zdravotní nezávadnost
  • Technická zařízení budov

Co je výstupem plné inspekce nemovitostí

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá předmětný dům nebo byt. Na základě průzkumu inspektor vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve vybraných technických oborech a průkaz nemovitosti.

Průkaz nemovitosti pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Pokud zákazník zvolí inspekci Nemopas včetně ocenění zjištěných vad, popíše inspektor postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Součástí podrobné zprávy inspekce Nemopas je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

Inspekce Nemopas je se zárukou

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt vad na jejich nemovitosti.

Záruka se vztahuje na vady, které jsou ve zprávě z inspekce Nemopas označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.