Problémy s půdní vestavbou

Inspekce nemovitosti 8.díl

 

Mé jméno je Radim Mařík a vítám vás u dalšího dílu Nemocí nemovitostí. V dnešním díle se opět podíváme na problematiku půdních vestaveb, opět se podíváme do bytu pana Václava.

Dnes jsme opět v bytě pana Václava v jeho hezké půdní vestavbě. Bohuže i druhá nemoc půdních vestaveb se zde vyskytuje. Ta druhá nemoc půdních vestaveb je tzv. nevodotěsnost asi lajcky bychom mohli říct, zatékání do půdní vestavby. Je potřeba si v souvislosti s půdní vestavbou uvědomit jednu zásadní důležitou věc, kterou si lajci většinou neuvědomují a bohužel si ji teda neuvědomují ani někteří odborníci. A to je netěsnost skládané krytiny. Ty půdní vestavby jsou pod šikmou střechou a na té šikmé střeše je většinou skládaná krytina - tašky. A skládaná krytina není 100% vodotěsná. Je potřeba si uvědomit, že za určitých podmínek, např. větrem hnaný déšť, velký příval při letní bouřce - ta skládaná krytina 100% tu vodu neudrží a nějaké množství vody proniká, ať již v ploše nebo v detailech na té šikmé střeše pod tu skládanou krytinu. To je hrozně důležitá věc, my jsme v minulosti všude měli skládané krytiny a všechny historické objekty mají skládané krytiny a šikmé střechy. Ale pod těma šikmýma střechama byly prázdné půdy, kam ta voda ukápla, zůstala tam ležet na nějaké půdovce nebo se vsákla do nějaké půdovky a vyschla, vyvětrala. Ale my dneska, tu vodu, která proteče do té skládané krytiny, tak pouštíme do té skladby té zateplené střechy, pouštíme ji do míst, kde nechceme mít vodu, protože tam máme tepelné izolace atp.

Takže problém půdních vestaveb je to, že skládaná krytina je netěsná a ti kdo ty střechy realizují nebo je projektují si to často neuvědomují a nezařídí tu skladbu té střechy tak, aby tu netěsnost eliminovali.

Bohužel, právě u bytu pana Václava vidíme důsledek takové netěsnosti a to je poměrně výrazné zatékání, které vidíme na této stěně.

Půjdeme se nyní podívat na šikmou střechu nad námi a zkusíme se podívat čím je to zatékání způsobeno.

Jsme teď na šikmé střeše nad bytem pana Václava. Vidíme, že ta střecha je zkutečně ze skládané krytiny. Plocha a detaily jsou řešeny pomocí klempířských plechových prvků. Je potřeba si říci jednu důležitou věc. Pod tou vkládanou krytinou, s největší pravděpodobností je zrealizovaná tzv. doplňková hydroizolace, která je vlastně z nějaké fólie, ale je potřeba si také říci jednu důležitou věc. My jsme si už řekli, že ta skládaná střecha není 100% vodotěsná. To znamená, že tu 100% vodotěsnost musí přebrat ta fólie pod tím, ale bohužel to tak nebývá. Ta fólie nebývá 100% těsná, zvláště to napojení na konstrukční prvky jako je ten komín. Nebývá správně odvodněná, nebývá zařízená na to, že po ní poteče větší množství vody, které musí někam vytíct mimo ten barák. A to je ten problém, který má pravděpodobně i pan Václav.

Tady když vidíte to napojení oplechování štítu a oplechování komína, tak to místo není 100% těsné. Při velkém přívalu vody, si troufám tvrdit, že se pod tu krytinu dostane voda. A tu vodu by měla odvést ta doplňková izolace, no ale ta tam asi není udělaná úplně dobře, protože jsme viděli, že u pana Václava v tom místě zatéká.

Další netěsností nad bytem pana Václava je např. tady tento prostup toho stojanu satelitu. Vitíde, že tady ač se to neustále snaží někdo těsnit, tak dochází k zatékání, jak se poté můžeme přesvědčit v interiéru.

Jak tu vodotěsnost toho zatékání řešit?

To řešení je zase lokální, je potřeba výlezt na tu střechu, zjistit ta místa, kde je netěsná jak ta krytina nebo detaily té krytiny, tak ta doplňková izolace, rozebrat kus té střechy a ta místa znova dotěsnit. Někdy to může znamenat opravu celé střechy, což už není úplně levná záležitost.

Víte ono obecně půdní vestavby, jsou ty neproblematičtější nemovitosti. Ty starosti s nimi, jsou ty nejčastější problémy, které my jako inspektoři nemovitostí, experti řešíme.

Ono by se skoro dalo říct, že jestližě máte pocit, že váš život je nudnej, že nezažíváte žádná dramata - pořiďte si půdní vestavbu.

 

 

Trápí vás problém se zatékáním?
Kontaktujte mně, inspektora nemovitostí Jiřího Hlavína, Dis. a problém se společně pokusíme ověřit, změřit a navrhnout řešení.

JIRI.HLAVIN@NEMOPAS.CZ
+420 608 520 494