Inspekce při převzetí nemovitosti

Jako inspektor nemovitosti, Jiří Hlavín, Dis., provádím kontrolu technické stavu nemovitostí. Ty se provádí nejčastěji ve dvou případech. Jedním z nich je to, když přebíráte novou stavbu a chcete mít hned na začátku jistotu, že dům či byt je v tom nejlepším technickém stavu a vy jej nebudete muset v nejbližší době reklamovat a požadovat náhrady za jeho škody. Druhým takovým případem, kdy se provádí technická kontrola nemovitosti, je doba, kdy vyprší záruční doba a je možné podat reklamace k závadám na domě či bytu. Díky těmto kontrolám klienti ušetří nemalé peníze, protože závady, které objevíme, musí stavitel nebo developer odstranit na vlastní náklady, popř. se musí s klientem nějak vyrovnat.

Co se kontroluje?

Při kontrole technického stavu provádím inspekci nemovitosti podle metodiky Nemopas. Ta byla vytvořena odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier Dek. Prověřuje nemovitosti metodami, které vyhledávají riziková a vadná řešení v osmi technických oborech, které ovlivňují technický stav celé nemovitosti. Jde o úniky tepla, zvuk a hluk, statiku, škodlivé látky, povrchy podlah a stěn a další.

Inspekce domu při převzetí novostavby

Jaké jsou časté závady při převzetí nemovitosti?

Při přejímce nového domu nebo bytu se zaměřuji poté speciálně na závady, které se velice často u novostaveb a nově postavených domů vyskytují.

Jde o nerovnoměrné sedání zdiva, které má za následek vznik prasklin. K tomu dochází z důvodu vytvoření špatného základu stavby. Další problém je pronikání vody do domu, do garáží. Odstranění se provádí velmi těžko, většinou injektážemi nebo úpravou např. odchytových kanálků na vodu.

V nových bytech dochází velmi často k pronikání vody vstupem z terasy nebo balkonu. Aby k tomu nedocházelo, musí být správné napojení izolace terasy nebo balkonu na vstupní dveře. Pokud tomu tak není, může v případě velkého deště proniknout voda ke zdivu, které se rychle nasákne a projde i dovnitř bytu.

Součástí kontroly je samozřejmě i kontrola interiéru domu nebo bytu. V koupelně často najdeme pronikání vody pod vanou nebo sprchovým koutem, kde není dobře napojená instalace odtokového potrubí, můžou být špatně provedené spáry kolem vany.

Kontrolou prochází také okna a dveře, které jsou nejslabším tepelně izolačním prvkem v nemovitosti a dochází k velkým tepleným ztrátám. Na oknech by neměla v zimním období kondenzovat pára a nemělo by docházet ke stékání vody z oken. Mohlo by tam docházet ke vzniku plísní a poškození omítky kolem oken.

Součástí měření je také kontrola, zda v nemovitosti nejsou tzv. tepelné mosty. Ty vznikají špatnou izolací, nejčastěji je nacházím v koutech místností, v místech napojení různých stavebních materiálů. Pokud se v místnosti nachází tepelný most, prochladne tam zeď, zvlhne a můžou se na ní vytvořit plísně a opadávat omítka.

Tyto vypsané závady odhalím většinou rychlou prohlídkou nemovitosti a je možné je ihned reklamovat a nechat si sjednat nápravu.

Někdy také najdu závady jako je špatně řešené - až nebezpečné - zábradlí, špatné odvětrání garážové místnosti nebo závady v rozvodech. U rozvodů vody například může chybět izolace, kvůli tomu může v zimě zamrznout trubka na studenou vodu, pokud vede nevytápěnou částí, popř. vlivem různých teplot a trubky mohou proreznout nebo naopak v létě můžou být zdrojem množení bakterií - např. Legionella a tím se stane voda nepitná.

Při předávce nového domu nebo bytu je také nutné myslet na to, aby měla nemovitost veškeré správné dokumenty, které musí mít. Jedná se především o revize - ať jsou to elektrorevize,  revize hromosvodu, komína, plynového kotle, rozvodů apod. Je nutné, aby každý vlastník nemovitosti měl tyto nutné dokumenty, protože v případě jakékoli škody musíte prokázat pojišťovně, že bylo všechno v pořádku a za škodu nejste tedy zodpovědní.

Proč mít kontrolu před vypršením záruční doby?

Stejně tak je důležité, nechat si zkontrolovat nemovitost před uplynutím záruční doby. Tam jde hlavně o to, odhalit případné vady, které vznikly v průběhu užívání stavby. Metodika Nemopas vyhledává tato rizika a dokonce dostanete 3 letou záruku od společnosti Dekprojekt (provozovatel inspekce Nemopas) na budoucí výskyt vad a poruch, které na nemovitosti nenastanou.

Většinou se jedná o kontrolu nosných a nenosných konstrukcí, střechy, exteriérů jako jsou balkóny, fasády, dále vnitřní instalace, povrchy, okna, sklepy, garáže a další.

V případě kontroly před vypršením záruční doby dostanete Technickou zprávu nemovitosti, která může být rovnou využita pro případné podání reklamace developerovi. Ve zprávě budou popsány veškeré objevené závady a možnosti jejich nápravy, takže vy jen kontaktujete developera a podáte mu zprávu. Tím, že odhalíte tyto závady včas, ušetříte velké peníze a hlavně starosti. Pokud byste dané závady nereklamovali, museli byste si vše opravit sami. Technická kontrola vám ušetří nejen čas, ale také peníze a nervy.