Certifikace výstavby

Dotaz certifikace výstavby


Realizačním firmám, které realizují stavby objektů a nemovitostí „na klíč“, ale i všem ostatním firmám, nabízíme službu Nemopas – Certifikace výstavby.

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro kupujícího domu je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Standardní fáze kontroly výstavby

  • kontrola – supervize projektu
  • kontrola po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)
  • kontrola po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)
  • kontrola skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)
  • kontrola po odstranění nedostatků

Výstupy Certifikace a Průkaz nemovitosti

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol. Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti. V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.Chci certifikaci výstavby

V případě, že máte zájem o cenovou nabídku na certifikaci výstavby, ať už jste firma nebo kupující nemovitost na klíč, tak mně neváhejte kontaktovat na:
tel.: +420 608 520 494
e-mail: jiri.hlavin@nemopas.cz