Škodlivé látky v domě

Inspekce nemovitosti 2.díl

Je každý dům u nás zdravotně nezávadný? Není, pojďme se nyní podívat do domku, který má zdravotní problémy, který je nemocný.

První riziko, které hrozí na tomto domě je radon. Radon je plyn, který se váže na prachové částice a jeho vdechnutí může způsobit až rakovinu plic. Jak se radon do objektu dostává? Když se podíváme na tuto geologickou mapu, vidíme, že objekt je na místě, které má střední radonové riziko. To znamená, radon z podloží stoupá, zde není žádný suterén, to znamená, že stoupá přímo do těch obytných místností. Množství radonu je zvýšeno ještě tím, že zde není pořádně prodyšná podlaha.. dřevěná podlaha a vidíte i stopy vlhkosti, které značí, že tady není pořádna hydroizolace.

Dalším rizikem, které se na tomto domě objevuje, jsou plísně. Spory plísní, které se mohou uvolňovat, mohou způsobovat exémy, alergie a v nejhorším případě i rakovinu plic.

V okolí domu jsme našli tyhle ty tvárnice, jsou šedivý. Jsou případy, kdy tyto tvárnice zářily, vydávaly gamma záření, které je zdraví nebezpečné. Co když je z těchto tvárnic postaven váš dům? Je potřeba provést měření.

Když se podíváme na střechu, tak vidíme, že je na ni starý eternyt. A starý eternyt znamená azbest a azbestová vlákna, která jsou v tom eternytu obsažená. Dokud je tento eternyt na střeše nic se neděje, ale co když se majitel rozhodne starou střechu zlikvidovat? Na ten eternyt, který máme na té střeše by neměl bez ochranných pomůcek nikdo šáhnout. Protože uvnitř jsou právě ty azbestová vlákna, které se uvolní a můžou způsobit rakovinu plic.

No chcete takto žít? Já myslím, že nechcete. Ten dům zamnou, je takový zabijácký domeček. Chcete mít vy jistotu, že nemáte podobné problémy? Nechte si rizika zkontrolovat odborníkem.

"..Moje babička říkala, že mého dědečka zabila azbestová chatička.."


Máte problém s radonem, plísněmi, gamma zářením nebo azbestem ve starém eternitu? 
Kontaktujte mně, inspektora nemovitostí Jiřího Hlavína, Dis. a problém se společně pokusíme ověřit, změřit a navrhnout řešení.

JIRI.HLAVIN@NEMOPAS.CZ
+420 608 520 494