Kdo je inspektor nemovitosti

Kdo je inspektor nemovitosti

Inspektor nemovitosti je vyškolený pracovník, který provádí inspekce nemovitostí, je to certifikovaná osoba, která má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolená na vyhledávání poruch nemovitostí.