Kdo je vlastně inspektor nemovitosti?

Kdo je vlastně inspektor nemovitosti?

Jsem inspektorem nemovitosti, Jiří Hlavín, DiS. Nedávno se mi kamarádka ptala, co to vlastně znamená, co je mojí prací a jak pomáhám lidem kolem sebe? Rád bych tedy vysvětlil, o co se jedná a co je náplní mé práce.

Jsem autorizovaným inspektorem v oboru pozemních staveb a mám zkušenosti a dlouholetou praxi s prověřováním nemovitostí.

 

Inspekce nemovitosti

Měl jsem nyní klienty, kteří kupovali nový dům a chtěli si být jisti, že dům je opravdu v takovém technickém stavu, v jakém udává prodávající. Nemají ale zkušenosti ve stavebnictví a tak, jako většině dalších lidí není jasné, zda všechno, co se o nemovitosti píše ve smlouvě, je pravda. Proto mě kontaktovali a domluvili jsme si schůzku, na které jsem jim vysvětlil, co bude obnášet moje technické posouzení. Jedná se o takzvanou inspekci nemovitosti. Jednalo se o celkové zhodnocení stavu nemovitosti. Tato inspekce NEMOPAS hodnotí nemovitost z pohledu jejích poruch a také z pohledu rizika poruchy. To znamená situace, kdy není na nemovitosti přímo porucha, ale je zde riziko, že porucha vznikne v budoucnosti. Je to například zatékání při extrémních srážkách.

Před podepsáním kupní smlouvy jsem tedy prošetřil celou nemovitost. Tato inspekce nemovitosti prověřuje nemovitost z hlediska různých oborů. Jedná se o statiku nemovitosti, její hydroizolaci, kontrolu povrchů, kontrolu požární bezpečnosti, zkoumám možné úniky tepla, zdravotní  nezávadnost, technické zařízení budov a také zvuk a hluk, jaký v nemovitosti je, popř. akustiku.

 

Průkaz nemovitosti

Po prohlídce jsem svým klientům vypracoval podrobnou zprávu o technickém stavu budovy ve zkoumaných technických oborech a vystavil jsem průkaz nemovitosti. Tento průkaz nemovitosti přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnosti vést k vadám.

Moji klienti si nechali provést Nemopas inspekci včetně ocenění zjištěných vad, kdy jsem do zprávy popsal také postu a cenu, za kterou je možné provést nápravu vady. Klienti tedy mohli rovnou konzultovat s prodávajícím o možnostech opravy daných závad a díky tomu si ušetřili další náklady na opravu vady, které by si bez mojí pomoci ani nemuseli všimnout.  Součástí inspekce nemovitosti je také výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

To je jedna z možností, proč si mě moji klienti objednají, tedy při koupi nového domu či bytu, abych provedl technické zhodnocení nemovitosti.

 

Technické posouzení nemovitosti

Další klienti mne kontaktovali, abych posoudil jejich byt, ve které již nějakou dobu bydleli a nyní jim vyprší lhůta pro reklamaci závad u prodejce a tak chtějí znát stav nemovitosti, abychom odhalili případné závady, které by ještě mohli například u developery reklamovat a aby závady byly odstraněny na náklady developera, popř. prodávajícího.

Tento druh technického, odborného posouzení je v současné době stále oblíbenější. Provedení odborného posouzení stavu nemovitosti ušetří majiteli nemalé náklady a hlavně čas a starosti, které by měl, až by se daná závada projevila ve velké míře.

V poslední době jsem touto kontrolou nemovitosti objevil závadu v rozvodech teplé vody, kdy majitelé bytu měli rozvody teplé vody osazené špatnými trubkami. V současnosti nebyla závada jinak vidět, jen sem tam tekla z vodovodu trošku rezavá voda. Díky našemu posouzení jsme zjistili, že jsou instalované trubky, které podléhají korozi a důsledkem používání dochází k jejich prorezání a jejich poškození.

Na základě našeho upozornění vlastník nemovitosti reklamoval danou situaci přímo u developera, od kterého byt koupil. Ten musel uznat chybu a nakonec nechal na své náklady trubky vyměnit. Majiteli byla tedy ušetřená velká suma peněz a nyní nemá s teplou vodou žádné problém.

Pokud i vy potřebujete poradit s vaší nemovitostí, určitě se na mně obraťte: +420 608 520 494 nebo jiri.hlavin@nemopas.cz